دانشکده مدیریت کشاورزی  

بازگشت عنوان مهندسی به رشته ترویج و آموزش کشاورزی و رشته اقتصاد کشاورزی


با مصوبه جدید عنوان مهندسی به رشته ترویج و آموزش کشاورزی و رشته اقتصاد کشاورزی بازگردانده شد. تاریخ ارسال خبر :   12 بهمن 1399 - 21:10    |     تعداد بازدید :   112
 ارسال کننده :   عابدی    |      کد خبر :   1162
تصاویر مرتبط دیگری برای این خبر ثبت نشده است .
      12 بهمن 1399 - 21:10    |    کد خبر : 1162