دانشکده مدیریت کشاورزی  

اخبار دانشکده

تقدیر از طرح پژوهشی گروه ترویج و آموزش کشاورزی

رشد و توسعه مهارت آموزی در جمهوری اسلامی ایران مدیون تلاش گسترده و عمیق اساتید، مدیران و متخصصانی است که دانش، تخصص و عمر گرانبهای خود را سرمایه ای برای سربلندی و سازندگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران...

بازگشت عنوان مهندسی به رشته ترویج و آموزش کشاورزی و رشته اقتصاد کشاورزی

با مصوبه جدید عنوان مهندسی به رشته ترویج و آموزش کشاورزی و رشته اقتصاد کشاورزی بازگردانده شد.

مهلت دفاع دانشجویان ارشد

دانشجویان کارشناسی ارشد تا ششم اسفند می توانند از پایان نامه خود دفاع نمایند.