دانشکده مدیریت کشاورزی  
توضیحات:
بازدیدکننده گرامی به منظور ارتباط با ریاست دانشکده فرم زیر را تکمیل وارسال فرمایید.
نوع پیام :
نام و نام خانوادگی :
شماره تماس :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :
4000

برای پیگیری نظر ارسالی کد رهگیری خود را وارد نمائید.
کد رهگیری :


راه های ارتباطی دانشکده مدیریت کشاورزی :

آدرس : گرگان- میدان بسیج- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- دانشکده مدیریت کشاورزی
کد پستی : 4918943464

تلفنهای تماس : 017 3242 6845
نمابر : 017 3242 6845

پست الکترونیکی : storabi63@gmail.com

شبکه های ارتباطی :