دانشکده مدیریت کشاورزی

تاریخچه

اهمیت و جایگاه ویژه بخش کشاورزی به عنوان موتور محرکه توسعه در اقتصاد ملی و جهانی شدن قلمرو اقتصاد کشاورزی به عنوان شاخه ای از علم اقتصاد که از طریق تخصیص عوامل تولید کمیاب کشاورزی (زمین، آب ، نیروی انسانی ماهر و سرمایه) بر اساس نظام و اهداف معین، رعایت معیارهای اقتصادی و تولید محصولاتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در جهت رفع نیازهای بشر ( به ویژه از بعد امنیت غذایی ) مورد استفاده قرار می گیرد.

اهداف

 از جمله اهداف تاسیس گروه مهندسی اقتصاد کشاورزی در راستای تربیت متخصصین ( افتصاد و مدیریت کشاورزی ، بازاریابی ،سیاست و توسعه کشاورزی، اقتصاد تولید، مدیریت بازرگانی کشاورزی ،مدیریت مزرعه،اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست) با توانایی برنامه ریزی اقتصادی تولید ، تحلیل و ارزیابی برنامه های توسعه در سطوح مختلف منطقه ای ،ملی و بین المللی با استفاده از دانش اقتصاد و مدیریت مهارت ها و تجربیات عرصه کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست می باشد .

گروه مهندسی اقتصاد کشاورزی به عنوان یکی از گروه های اصلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از سال 1384،با جذب دو عضو و از سال 1385مجموعاًبا سه عضو هیات علمی تمام وقت تاسیس و در مقطع کارشناسی پذیرش دانشجو نمود . از مهر ماه 1388 با پنج عضو هیات علمی تمام وقت اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد نمود .

این گروه در حال حاضر پس از تفکیک دانشکده های علوم کشاورزی ، در " دانشکده مدیریت کشاورزی"با شش عضو هیات علمی ، یک کارشناس و یک آزمایشگاه تخصصی ( 16 دستگاه رایانه مجهز به تجهیزات شبکه بی سیم ) در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو می نماید.

 

2177 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

مدیریت کشاورزی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو